Mimo mesta

Bezpečne Vás odvezieme do obcí v okresoch KN, NZ, SA, DS a LV. Ceny prepravy mimo mesto su určené cenníkom. Obce mimo cenníka dohodou.

Cenník vo formáte PDF tu.