Pravidelná preprava

Zabezpečujeme pravidelnú prepravu z/do práce, školy a nákupy v dohodnutých časoch a harmonogramoch.

Možnosť predplatenia si služieb kreditným spôsobom.