Podmienky

Podmienky

Prepravný poriadok pre koncesovanú živnosť je k dispozícii k nahliadnutiu v dispečingu taxislužby.

Obchodné podmienky osobnej dopravy k dispozícii TU.

 

Ak ste s poskytnutými službami neboli spokojný, prosím kontaktujte dispečing 0915 222500, 0911 222501.

 

 

 

 

V našich vozidlách platí prísny zákaz fajčenia.

 

 

 

 

Zákazník je povinný počas trvania jazdy použiť bezpečnostný pás.

 

 

 

 

Vodič má právo odmietnuť zákazníka ak je hygienicky neprispôsobený alebo pod vplyvom alkoholu, návykových látok.